Strategie

subtopic2_strategy
subtopic2_strategy

Lidé ve společnosti L´Oréal


    •  Více žen mezi našimi špičkovými pracovníky

Společnost L’Oréal je již dlouho lídrem v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů. Na celém světě, pokud jde o rok 2018, se podílelo 70 % žen na počtu našich zaměstnanců, 47 % na počtu členů výkonného výboru, 31 % na počtu našeho řídícího výkonného výboru a 54 % na počtu našich klíčových pracovních míst.

Jsme autorizováni společností EDGE (Organizace pro ekonomickou rovnoprávnost mužů a žen) a GEEIS (Evropská a mezinárodní norma pro rovnoprávnost žen a mužů) ve 29 zemích. Tyto dvě nezávislé organizace provádí důkladné audity, přísné audity stávajících zaměstnanců a metod najímání pracovníků a my jsme hrdí na to, že splňujeme jejich přísné normy rovnoprávnosti.

Equileap, nezisková organizace a první globální databáze hodnotící genderovou rovnost ve 3000 veřejně kótovaných společnostech, ohodnotila L'Oréal jako top genderově vyváženou firmu v Evropě 2018. Mezi dalšími vyznamenáními udělila Organizace spojených národů společnosti L'Oréal Cenu CEO Leadership Award v oblasti genderové rovnosti, a Skupina je zahrnuta do indexu Bloomberg 2018 Gender-Equality Index, který vyzdvihuje společnosti se silnými závazky v oblasti genderové rovnosti.


    •  Vítáni jsou lidé z každé kultury a z každého prostředí

Jako globální organizace je společnost L’Oréal přirozeně multikulturní. Protože dodáváme kosmetické výrobky lidem z každého prostředí i všech kontinentů, rozmanitost v naší společnosti je nejen spravedlivá, ale i dobrá.

Navrhování a marketing výrobků pro mezinárodní trh se lépe provádí, když samotní členové týmu pocházejí z celé řady etnických a sociálních skupin. Studie také prokázaly, že čím více je tým rozmanitější, tím efektivnější jsou jejich rozhodnutí: Čím větší je rozmanitost názorů, tím větší je pravděpodobnost úspěchu. Důkazy vidíme denně.

L'Oréal byl zakládajícím členem první Charty rozmanitosti ve Francii v roce 2004. Od té doby jsme podepsali a pomáhali vytvářet podobné charty v 15 zemích. V roce 2018 jsme byli společností Thomson Reuters uznáni za jednu z 10 nejlepších společností na světě pro rozmanitost a začlenění ze seznamu více než 5.000 společností.


    •  Umožnění práce osobám se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením přinášejí do firmy jedinečné zkušenosti a nápady. Jako každý druh rozmanitosti zdokonalí naše poslání různé typy schopností a názorů. L'Oréal si váží pracovníky za jejich osobní vlastnosti, schopnosti a přínosy.

Koncem roku 2018 společnost L'Oréal zaměstnávala 1.177 osob se zdravotním postižením. To ale pro nás není dost, a my se snažíme přilákat větší počet lidí s různými schopnostmi. Vzhledem k tomu, že 71 % postižení je neviditelných, naše kanceláře po celém světě zavádějí programy pro zvyšování povědomí, aby zajistily, že naše pracoviště jsou pro zdravotně postižené lidi připravena a přizpůsobena jejich potřebám. Doufáme, že takové úsilí je povzbudí k tomu, aby hledali pracovní pozice u nás a zůstali s námi.