Naše hodnoty a etické principy

values_ethical_principles_cz
values_ethical_principles_cz

NAŠE HODNOTY


Naše hodnoty jsou zahrnuty v „genetickém kódu“ společnosti L’Oréal. Uplatňují se až dodnes a promítají se do každodenní činnosti všech našich týmů po celé zeměkouli. Zde uvádíme podrobnější popis šesti základních hodnot skupiny.

Po dobu delší než jedno století se podnikání společnosti L’Oréal soustředilo na jediný cíl podnikání – krásu. Jedná se především o vášeň, kterou pro toto podnikání pociťujeme. Vášeň pro to, co může kosmetika poskytnout ženám a mužům: pohodu, sebedůvěru a otevřenost vůči druhým. Je to také vášeň pro podnikání, které je vnitřně provázáno s humanitou a kulturou. Protože vytvářet výrobky, které zdokonalují krásu, to znamená snažit se porozumět ostatním, dokázat jim naslouchat, pochopit jejich tradice, předjímat jejich potřeby… Bez této vášně a zaujetí by se nikdy nezačalo odvíjet dobrodružství společnosti L’Oréal.

Inovace představují také jednu ze základních hodnot. Neustále vedeme v patrnosti, že zakladatelem naší společnosti byl vědec. Inovace jsou podstatné, protože krása je nekonečná výzva, která trvale vyžaduje stoupající úroveň. L’Oréal, to je život. Vždy se snažíme posunout meze poznání vyhledáváním nových způsobů výroby produktů, které jsou skutečně odlišné a překvapivé. Vždy se snažíme být o krok vepředu.

Protože nelze zavést inovace bez odvahy, bez uplatnění iniciativy, dává společnost L’Oréal vždy přednost jednotlivcům před organizací. Podnikatelský duch jako synonymum nezávislosti, schopnosti reagovat na výzvy a jistých sklonů k dobrodružnosti byl vždy podporován a byl zahrnut do specifického stylu řízení. Ještě dnes je hybná síla skupiny založena především na víře v důležitost každého jednotlivce a v jeho talent.

Další hodnotou, která nás vede od založení skupiny, po celé předchozí století, je nepředpojatost. Naslouchání spotřebitelům a pochopení jejich kultury, otevřenost vůči ostatním a získávání přínosů plynoucích z jejich odlišnosti, to jsou absolutní priority, díky nimž je možné reagovat na nekonečnou pestrost touhy po kráse na celém světě. To je neoddělitelné od záměru našeho podnikání a našeho poslání.

Tyto čtyři hodnoty jsou neodmyslitelně svázány s naší pátou hodnotou, snahou o dokonalost. Je to hodnota, která prostupuje všechny aspekty našeho podnikání v každé zemi a která je vyjádřena způsobem uvažování a trvalou snahou o perfektní výsledek. My všichni sdílíme tuto touhu překonat sami sebe a být schopni poskytnout našim zákazníkům to nejlepší.

A konečně, ať se skupina zaměřuje na inovace nebo prokazuje svůj podnikatelský duch, vždy tak činí se smyslem pro odpovědnost. Již první vynález společnosti L’Oréal, bezpečná barva na vlasy, byl vyjádřením jejího základního záměru: dosáhnout účinnosti, bezpečnosti a neškodnosti výrobků. Ale náš smysl pro odpovědnost jde ještě mnohem dále. Jako světová vedoucí společnost v oboru krásy máme, více než ostatní, za povinnost chránit krásu naší planety a přispívat k pohodě našich zaměstnanců a komunit, v jejichž rámci existujeme.

Naše etické principy


Našimi zásadami jsou bezúhonnost, ohleduplnost, odvaha a transparentnost.

Naše etické principy vytváří naši kulturu, jsou základem naší dobré pověsti a musí s nimi být seznámeni všichni zaměstnanci společnosti L’Oréal a respektovat je.

Bezúhonnost, protože když jednáme bezúhonně, je to základem pro vytvoření a zachování důvěryhodnosti a dobrých vztahů.

Ohleduplnost, protože všechno, co děláme, má dopad na životy mnoha lidí.

Odvaha, protože etické problémy a jejich řešení jsou málokdy snadné, ale je třeba se na ně zaměřit.

Transparentnost, protože musíme vždy být pravdiví, upřímní a schopní vysvětlit naše jednání a rozhodnutí.