Naše poslání

Mission 2018 ok
Mission 2018 ok

Posláním společnosti L’Oréal je poskytovat co nejlepší inovace kosmetických přípravků lidem po celém světě. Po dobu delší než jedno století věnujeme svou energii a veškeré své schopnosti jednomu směru podnikání: kráse. Toto podnikání v sobě skrývá mnoho významů, protože umožňuje jednotlivcům vyjádřit jejich osobnost, získat sebedůvěru a otevřít se ostatním.
Krása je jazyk.

Společnost L’Oréal si stanovila jako své poslání nabídnout všem ženám a mužům po celém světě nejlepší inovace kosmetických přípravků, které zaručují kvalitu, účinnost a bezpečnost. Snaží se dosáhnout svého cíle: Postihnout rozličné požadavky a přání týkající se krásy po celém světě.
Krása je univerzální.

Od okamžiku svého založení skupina stále posouvá své hranice znalostí. Její jedinečná výzkumná složka průběžně využívá nové zdroje a přichází s novými výrobky, přičemž čerpá inspiraci z odlišných návyků spotřebitelů po celém světě.
Krása je věda.

Nabízet výrobky, které zlepšují životní pohodu, mobilizovat své inovativní možnosti a chránit tak krásu celé planety a podporovat lokální komunity. To jsou náročné výzvy, které jsou pro společnost L’Oréal zdrojem inspirace a kreativity.
Krása je závazek.

Díky vytvoření týmů složených z rozdílných osobností, bohatosti a vzájemné komplementaritě portfolia svých obchodních značek vytvořila společnost L’Oréal svůj projekt do budoucna: univerzálnost krásy.
Společnost L’Oréal nabízí krásu všem.