L’ORÉAL A INFLUENCEŘI

L’Oréal oslavuje krásu v celé její diverzitě a spolupracuje s lidmi všech pohlaví, původů, typů pleti a životních cest. Naším cílem je budovat dlouhodobé stabilní vztahy založené na transparentnosti a vzájemné důvěře s talenty a influcencery, se kterými spolupracujeme. Tento dokument shrnuje závazky a společné hodnoty, které nás vzájemně spojují.

L'oreal and Influencers
L'oreal and Influencers

Vášeň pro krásu je to, co L’Oréal s influencery spojuje. Influenceři pro nás představují skvělou příležitost oslovovat spotřebitele osobnějším způsobem a navazovat s nimi užší vzájemné vztahy. Naše zákazníky chováme v úctě a chceme i nadále usilovat o jejich důvěru. Transparentnost a poctivé jednání jsou proto klíčové. Jsme odhodláni budovat transparentní, ohleduplné a profesionální vztahy s influencery a nepřímo tak i s publikem, které oslovují.
Na základě této vize a s ohledem na etické zásady spojené s našimi vztahy představuje tato listina hodnot vzájemný závazek budovat upřímný vztah, v rámci kterého budou naše hodnoty i hodnoty influencerů v naprostém souladu.


Závazky společnosti L’Oréal


1. Společnost L’Oréal se zavazuje, že bude chovat respekt vůči všem lidem a oslavovat krásu v celé její rozmanitosti a že bude spolupracovat s lidmi jakéhokoliv pohlaví, původu, typu pleti a společenského postavení. Máme zájem pracovat s influencery, kteří sdílejí naše hodnoty a etické zásady bezúhonnosti, ohleduplnosti, odvahy a transparentnosti. S ohledem na povahu vztahu, který navazujeme, si vyhrazujeme právo své partnery prověřovat. V takovém případě kontrolujeme pouze informace, které jsou již veřejně dostupné.

2. Máme zájem spolupracovat s influencery, kteří si své publikum získali přirozeně díky svému úsilí a talentu. Prověřujeme, jestli si influenceři sledující publikum a jeho zapojení nekupují nebo jej jinak uměle nenavyšují prostřednictvím placených služeb nebo principu „like za like“.

3. S influencery zcela otevřeně komunikujeme o povaze našeho vztahu, a to nejen proto, že musíme ve všech zemích světa dodržovat platné právní předpisy, ale také abychom si zajistili a udrželi důvěru spotřebitelů.

4. Jasně vyjadřujeme svá očekávání a cíle i další podrobnosti, jako je načasování zveřejnění příspěvků (nebo lhůty pro zveřejnění). Jelikož si vážíme jejich tvořivosti a autentičnosti, ponecháváme influencerům volnost sdělení předávat svým vlastním stylem.

5. Respektujeme naše vzájemné smluvní podmínky, pokud jde o práva k fotografiím a práva duševního vlastnictví (včetně patentů, ochranných známek, designu, autorských práv a sousedských práv, jakož i morálních práv) a osobních údajů.

6. Nenavazujeme spolupráci s influencery, kteří ještě nedovršili věk 16 let, resp. věku, kdy osoba nabývá způsobilosti k uzavírání smluvních vztahů.

7. S influencery budeme v rámci veškeré naší virtuální i osobní komunikace jednat zdvořile.


Závazky influencerů


1. Influenceři se zavazují komunikovat autentickým způsobem a sdílet kreativní, poutavý a hodnotný obsah.

2. Influenceři sdílejí etické zásady a hodnoty společnosti L’Oréal a prohlašují, že nebudou sdílet a že ani dříve nesdíleli obsah, který by byl v rozporu s našimi hodnotami úcty, tolerance a začleňování.Influenceři dále nebudou sdílet názory ani se dopouštět jednání, které by mohlo být vykládáno jako projevy rasismu, antisemitismu, homofobie, nenávisti k ženám, náboženské nesnášenlivosti, násilí, šikany nebo agrese vůči ostatním, pornografie či jakékoli trestné činnosti.

3. Influenceři mohou bez omezení sdílet své názory na naše produkty a značky, zdrží-li se zveřejňování obsahu, který by vůči nim byl hanlivý.

4. V závislosti na povaze našeho vztahu se influenceři zavazují dodržovat smluvní podmínky včetně pravidel týkajících se zapojení, očekávání, cílů či termínů zveřejňování obsahu.

5. Influenceři budou transparentně komunikovat ohledně povahy svého vztahu se společností L’Oréal a své publikum zcela otevřeně upozorní na své obchodní zájmy tak, aby bylo zřejmé, kdy je uveřejněný obsah placený nebo jinak sponzorovaný (placené partnerství, #SponsoredBy atd.).

6. Influenceři budou respektovat všechna práva k fotografiím a duševní vlastnictví třetích stran (včetně ochranných známek, designu, autorských práv, sousedských práv a morálních práv), jakož i všechna práva spotřebitelů na ochranu osobních údajů. Konkrétněji, influenceři získají veškerá nezbytná oprávnění od vlastníků práv k fotografiím a duševnímu vlastnictví (včetně modelů, fotografů, hudebních vydavatelů a nahrávacích společností) před použitím jakýchkoliv obrazů a děl třetích stran (včetně hudby) v jakémkoli obsahu.

7. Během veškeré virtuální i osobní komunikace s týmy společnosti L’Oréal budou influenceři jednat a komunikovat zdvořile.