Klíčové ukazatele

VisuelKeyFigures_2019_CZ
VisuelKeyFigures_2019_CZ

VÝSLEDKY

  • €4,92Mld. provozní zisk
  • + 8,5% zvýšení dividendy na akcii
  • + 6,5% zisk z akcie v roce 2018

TALENT

  • 1. společnost v Evropě z hlediska rovnosti žen a mužů v hodnocení Equileap
  • Top 10 L’Oréal je v Top 10 v indexu Diverzity a Inkluze Thomson Reuters
  • 1. plán vlastnických akcií
  • 22,000 zaměstnanců absolvovalo školení v oblasti digitálních technologií díky digitálnímu dovednostnímu plánu

UKAZATELÉ 2018 « Sharing Beauty With All »¹

  • 79% produktů uvedených na trh v roce 2018 má lepší ekologický nebo sociální profil¹
  • -77% snížení emisí CO2 z našich výrobních a distribučních center, v absolutním měřítku v porovnání s rokem 2005
  • -48% snížení spotřeby vody od roku 2005
  • -37% snížení tvorby odpadu od roku 2005
  • 3A hodnocení od CDP² za snižení emisí uhlíku, udržitelné hospodaření s vodou a ochranu lesů v dodavatelském řetězci  • 88% značek zhodnotilo svůj ekologický nebo sociální dopad
  • 63,584 lidí ze znevýhodněných komunit získali přístup k zaměstnání
  • 83% strategických dodavatelů³ Skupiny bylo vyhodnoceno a vybráno na základě jejich ekologické a sociální výkonnosti

  • 96% stálých zaměstnanců v rámci Skupiny má zdravotní pojištění, které zohledňuje doporučenou úroveň v zemi pobytu⁴

  ¹ Nové výrobky, tj. Produkty, pro které byly vyvinuty nové vzorce a které jsou v továrnách Skupiny vyráběny poprvé, nebo výrobky, jejichž balení bylo upraveno nebo renovováno v roce 2018.


  ² CDP je nezávislá mezinárodní organizace, která hodnotí ekologické chování podniků.

  ³ Strategičtí dodavatelé jsou dodavatelé, jejichž přidaná hodnota je pro Skupinu významná tím, že trvale přispívají ke strategii společnosti L'Oréal svou vahou, inovacemi, strategickým sladěním a geografickým rozmístěním.

  ⁴ To odpovídá 100% zaměstnanců, na které se vztahuje program L'Oréal Share & Care (stálí zaměstnanci Skupiny, v některých zemích s výjimkou smluv na zkrácený úvazek <21 hodin / týden, beauty advisorů, zaměstnanců butiků, vzhledem k tomu, že integrace nedávných akvizic a nových dceřiných společností je postupný proces).

DIGITAL

  • 1,2Mld. návštěv na našich webových stránkách¹
  • 350M followerů na sociálních sítích²

POMĚR DIGITALU V PRODEJI

  • €3Mld.prodeje v e-commerce
  • 11% konsolidovaných tržeb z e-commerce¹
  • +40,6%like-for-like nárůst tržeb v e-commerce v roce 2018²

  ¹ Zdroj: Google Analytics data - L'Oréal účty.

  ² Zdroj: Celosvětová data ze sociálních sítí.

  ¹ Prodeje dosahované na webových stránkách našich značek + odhadované prodeje našich značek odpovídající prodejům na internetových stránkách našich prodejců (neauditovaná data).

  ² Like-for-like: založené na srovnatelné struktuře a identických směnných kurzech.

VÝZKUM

  • 505patents filed in 2018
  • €914M investováno do Výzkumu & Inovací
  • 21výzkumných center seskupených v šesti regionálních hubech, 3 globální centra v Evropě
  • 14hodnotících center

NAŠE VÝROBA

  • 40výrobních míst
  • 38 úhlíkovo neutrálních míst v roce 2018, včetně 12 továren
  • 100ověření kvality v průměru pro každý produkt