Závazek společnosti L'Oréal zlepšit elektronickou dostupnost

Aby zjednodušila přístup handicapovaným návštěvníkům, přidává společnost L’Oréal funkce k usnadnění navigace uživatelům zařízení pro čtení z obrazovky, navigace pomocí klávesnice a prohlížečů zobrazujících výhradně text. To umožní snadný přístup všem uživatelům stránek. Toto opatření koresponduje s obecnou politikou skupiny pro podporu různosti.

Funkce dostupné na www.loreal.com

Hlavní logo

Jediné kliknutí na logo L'Oréal zobrazené na banneru vede zpět na domovskou stránku www.loreal.com.

Hlavní menu

Hlavní menu

Hlavní menu v levém sloupci vám umožňuje přístup k nadpisům a hlavním stránkám webové stránky www.loreal.com. Jde o rozbalovací menu, které může být ovládáno myší, klávesnicí nebo prsty na dotykové obrazovce.

Sekundární menu

Jakmile jste v některém z hlavních nadpisů webové stránky www.loreal.com, objeví se vedle hlavního obsahu druhé menu. Sekundární menu obsahuje všechny podnadpisy, které jsou k dispozici v rámci aktuálního nadpisu.

Menu v zápatí stránky

V zápatí stránky se nachází menu, které umožňuje přístup ke všem nadpisům a podnadpisům stránky a dodatečným stránkám, jako jsou kontakty, mapa jednotlivých poboček skupiny L'Oréal, výběr jiného jazyka nebo země, stránka s právními informacemi, mapa stránek atd.

Lišta aktuální pozice

Na všech stránkách s výjimkou domovské stránky je nad hlavním obsahem zobrazena lišta aktuální pozice. Tato lišta aktuální pozice ukazuje, kde se nacházíte v rozvětvené struktuře webové stránky www.loreal.com. Indikuje cestu z domovské stránky na aktuální stránku a obsahuje odkazy, které umožňují pohybovat se zpět v rozvětvené struktuře webové stránky.

Mapa stránek

Na každé stránce je možné se dostat na mapu stránek kliknutím na odkaz v menu v zápatí stránky. Tato mapa stránek vám poskytuje přehled rozvětvené struktury webové stránky www.loreal.com a umožňuje vám přesunout se pomocí odkazů přímo na stránku nebo nadpis podle vašeho výběru.

Vyhledávač

Na každé stránce je v levém sloupci k dispozici pole vyhledávání. Pokud provádíte vyhledávání, vyhledávač webové stránky www.loreal.com vytvoří seznam stránek, které nejlépe odpovídají vašemu zadání.

Odběr novinek

Místo pravidelného navštěvování webové stránky www.loreal.com se můžete zaregistrovat jako odběratel novinek, pokud preferujete zasílání aktuálních informací o projektech e-mailem. Na registrační formulář pro odběr novinek se dostanete kliknutím na odkaz v levém sloupci
„Sledujte L'Oréal“.

Funkce nabízené vaším prohlížečem

Kromě pomůcek, které jsou k dispozici přímo na webové stránce www.loreal.com, je stránka navržena tak, aby bylo možné v maximální míře využít všechny funkce vašeho prohlížeče.

Zvětšení velikosti písma

Na všech stránkách webu monsite.fr máte možnost zvětšit velikost písma. Pokud používáte PC, použijte klávesovou kombinaci Ctrl + „+“ (znaménko „plus“), abyste zvětšili velikost písma. Klávesová kombinace Ctrl + „−“ (znaménko „minus“) vám umožňuje zmenšit velikost písma. Opakované stisknutí klávesových kombinací postupně zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma. Kombinace Ctrl + 0 („nula“) vrátí velikost písma na původní hodnotu. Pokud jde o uživatele počítačů Mac, jednoduše nahraďte klávesu Ctrl ve výše uvedených kombinacích klávesou Cmd pro dosažení stejného výsledku.

Navigace pomocí klávesnice

Webové stránky www.loreal.com byly navrženy tak, aby umožňovaly navigaci pomocí klávesnice na všech stránkách. Ve většině případů je klávesa Tab všechno, co potřebujete pro přepínání mezi prvky stránky, na které lze kliknout. Pokud chcete procházet tyto prvky opačným směrem, můžete použít kombinaci kláves Shift + Tab.

Tisk

Uživatelé klávesnice mohou vytisknout jakoukoliv stránku této webové stránky. Přejděte na požadovanou stránku a vytiskněte ji stisknutím Ctrl + P na své klávesnici, pokud pracujete s PC, nebo Cmd + P, pokud používáte Mac.

Ukládání do oblíbených

Uživatelé klávesnice mají konečně možnost uložit jakoukoliv stránku mezi své oblíbené. To je možné udělat přechodem na požadovanou stránku a poté stisknutím Ctrl + D na vaší klávesnici, pokud používáte PC, nebo Cmd + D, pokud používáte Mac.

Dokumenty PDF

Webová stránka www.loreal.com nabízí ke stažení dokumenty ve formátu PDF.

K prohlížení těchto dokumentů potřebujete software Adobe Reader, který je možné zdarma stáhnout zde: http://get.adobe.com/fr/reader/.

Videa

Webová stránka www.loreal.com nabízí různá videa. Bylo vynaloženo zvláštní úsilí, aby tato videa byla zpřístupněna co největšímu okruhu uživatelů.

Textové přepisy

Každé video je doprovázeno detailním textovým přepisem.

Tento přepis zpřístupňuje obsah videa, i když ho nemůžete přehrát.

Přepis je přístupný prostřednictvím odkazu umístěného pod každým videem.

Titulky

Každé video, u kterého je to třeba, je doprovázeno synchronizovanými titulky. Tyto titulky mohou být volně aktivovány nebo deaktivovány pomocí tlačítka umístěného přímo v přehrávači videa.

Titulky umožňují neslyšícím nebo nedoslýchavým lidem nebo osobám, které nemohou zvuk slyšet (protože nemají reproduktory nebo z důvodu hlučného prostředí atd.), přístup k obsahu zvukové stopy videa stejným způsobem. Navíc jsou často užitečné pro osoby, které jazyku používaném ve videu nerozumí.

Soulad stránek www.loreal.com s WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – Směrnice pro přístup k obsahu internetových stránek)

Během navrhování, vytváření a aktualizace webových stránek www.loreal.com vynaložil jejich vlastník péči, aby vyhověl postupům dobrého přístupu od W3C ve směrnicích pro přístup k obsahu internetu (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0).

Kromě následujících bodů splňují webové stránky www.loreal.com úroveň přístupu A podle směrnic WCAG 2.0:

Vlastník stránek www.loreal.com pokračuje ve zlepšování přístupnosti svých platforem digitální komunikace. Nicméně pokud narazíte na problém během navigace nebo přístupu k určitému obsahu na stránkách www.loreal.com, neváhejte nás kontaktovat a poskytněte nám co nejpodrobnější informace o své situaci a problému, abychom mohli společně najít řešení.

Kontaktujte nás pomocí on-line formuláře

Pokud nás chcete kontaktovat pomocí on-line formuláře, jednoduše navštivte stránku s kontakty a vyplňte formulář, který odpovídá vaší žádosti.

Kontaktujte nás e-mailem

Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem, můžete psát přímo na následující adresu:

[email protected]

Kontaktujte nás telefonicky

Pokud nás chcete kontaktovat telefonicky, volejte následující telefonní číslo: +420 222 777 111

Kontaktujte nás poštou

Pokud si přejete kontaktovat nás poštou, můžete nám napsat na následující adresu:

L’Oréal Česká republika s.r.o.

Plzeňská 213/11

Praha 5, 150 00, Česká republika